Karanlık enerji, kara deliklerin çiftler halinde dengeyi korumasına yardımcı olur - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Karanlık enerji, kara deliklerin çiftler halinde dengeyi korumasına yardımcı olur - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

“Kozmolojinin standart modeli, evrenin Büyük Patlama’da başladığını ve yaklaşık 9,8 milyar yıl önce, evreni sabit bir hızla hızlandıran, karanlık enerji adı verilen gizemli bir gücün hakimiyetine girdiğini öne sürüyor” diyor Diaz, bunun bir kara delik mi yoksa bir çift mi olduğunu belirlemek zor olacak” diye ekledi

Çift kara deliğin illüstrasyonu

Bu, statik bir evrende doğrudur Buna ek olarak, çözümümüzün üç hatta dört kara delik için de geçerli olması gerçekçi görünüyor ve bu da bir dizi olasılığın önünü açıyor,” diye ekledi İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarı Jorge Santos yüzyılın sonlarında gökbilimciler bu genişlemenin aslında hızlandığını ve karanlık enerjiden kaynaklandığını keşfettiler

“Teorimiz birkaç statik kara delik üzerinde test edildi, ancak bunun dönen kara delikler için de geçerli olabileceğini düşünüyoruz Kütleleri Güneş’in kütlesinden kat kat fazla olan ve yaklaşık 16 kilometreye sıkıştırılmış kara delikler o kadar güçlü bir çekim gücüne sahiptir ki ışık bile etraflarındaki olay ufku adı verilen sınırdan kaçamaz Bundan önce bilim insanları bu sürecin kaçınılmaz olduğuna, tüm ikili kara deliklerin birleştiğine inanıyorlardı

Karanlık enerjiye maruz kalmak, kara deliklerin genişleyen bir uzay-zaman alanında olduğu anlamına gelir

“Bir gözlemcinin bakış açısından, aralarındaki çekim genişlemeyle telafi edilen bir çift kara delik, tek bir kara delik gibi görünecek Bilim insanları, uzay-zamandaki bu genişlemenin kara deliklerin birbirlerinden güvenli bir mesafede kalmasına yardımcı olup olamayacağını merak etti Nasıl ki büyük yıldızlar çoğunlukla birbirinin etrafında dönen çiftler halinde mevcutsa, kara delikler de ikili sistemler olarak var olabilirgenel-22

Bu, kara deliklerin birbirine yaklaşmasına neden olur ve sonunda yerçekimi kuvveti devreye girerek onların daha büyük bir kara deliğe dönüşmesine neden olur

Bu kara delikler hareket ettikçe uzay-zamanın yapısında yerçekimsel dalgalar – dalgalar oluştururlar, bu dalgalar sistemden açısal momentumu uzaklaştırır Ancak 20 Southampton, yeni çalışmanın baş yazarı

Aynı zamanda çift kara delikler arasındaki çekimsel çekim, Evrenin genişlemesinin onları birbirlerinden uzaklaştırmasına izin vermeyecektir yüzyılın başından itibaren Edwin Hubble’ın galaksilerin birbirlerinden hızla uzaklaştıklarını keşfetmesinden sonra bilim insanları Evren’in genişlediğini biliyorlardı Ayrıca 20 Bu sorunu matematiksel modeller kullanarak çözdüler ve aralarındaki çekim kuvveti genişlemeyle dengelendiğinde iki kara deliğin aslında dengede var olabileceğini buldular

Kara delikler, devasa bir yıldızın çökmesinden kaynaklanan, sonsuz yoğunluğa sahip bir “tekilliğin” etrafındaki uzay bölgeleridir Araştırmacılar, çözümlerinin Kerr kara delikleri olarak bilinen dönen kara deliklere ve hatta çok sayıda nesne içeren daha egzotik kara delik sistemlerine uygulanabileceğine inanıyor Kaynak: Kuzeybatı Görselleştirme

Karanlık enerji, evrendeki enerjinin ve maddenin %68’ini oluşturuyor, ancak bilim adamları hala bunun tam olarak ne olduğu konusunda tam bir netliğe sahip değiller


Evrenin genişlemesini hızlandıran ve ikili sistemlerdeki kara deliklerin güvenli bir mesafeyi korumasına yardımcı olan karanlık enerji sayesinde, ikili kara delikler bilim adamlarının daha önce düşündüğünden daha kararlı olabilir